„Kromě jiného pracujeme i s dětmi, které mají výchovné problémy, a přibývalo jich. Zjistili jsme, že jednou z příčin je právě to, že mají málo možností smysluplného využití volného času. Službu nízkoprahového zařízení jsem vnímala jako alternativu, která by pomohla tuto situaci řešit," přiblížila začátky projektu Jana Vrbová z městského úřadu. Na Jičínsku v současné době existují tři nízkoprahové kluby – kromě Nové Paky už zavedená PoHoDa v Hořicích a Exit v Jičíně. Činnost všech mají na starost sociální pracovnice oblastní charity. Novopacký klub nese jméno Relax.

Packá radnice připouští, že prostory pro klub jsou provizorní a proto pracuje s projektem revitalizace celé budovy. V první etapě se dotkne nízkoprahového centra, jehož přestavba se má přiblížit částce 13 milionů. „Žádáme o evropské dotace přes ministerstvo pro místní rozvoj, kde máme šanci získat až 85 procent pokrytí, pět procent by nám přispěl stát," věří v úspěch starosta Josef Cogan. Vidina dotačních peněz tedy nabírá reálnou podobu, a tak město horečně připravuje další etapu realizace, kdy horní patra přizpůsobí pro volnočasové aktivity Domu dětí a mládeže Stonožka. Uprostřed objektu pak vybuduje společenský sál.

Rekonstrukci bývalé školy chce město soutěžit jako jednu zakázku, kterou bude realizovat po etapách v horizontu několika let. První etapa by mohla začít letos nebo v příštím roce. Výstavba centra pro děti včetně opravy střechy může nabýt reálné podoby do roku 2020, náklady se odhadují na dvacet pět milionů korun. I tady město požádalo o evropské peníze. Třetí etapa – otevřený společenský sál – počítá s investicí 5 až 8 milionů korun. Střed objektu radnice obnoví za své prostředky.

HISTORIE DOMU

Dům byl postaven roce 1727 jako přízemní budova. Již tehdy sloužil jako škola, ve sklepení byl městský špitál a solnice. Po požáru v roce 1827 byla škola opravena a přistavěno druhé patro. V roce 1889 druhé. V roce 1790 bylo potvrzeno, že škola patří obci, neboť si ji postavila z vlastních peněz. Do roku 1948 byl dům považován za její majetek. V roce 1960 bylo vloženo právo vlastnické na Československý stát – MNV Nová Paka. V roce 2015 získalo město budova převodem od kraje.