V pondělí 8. září se pozůstalí rozloučí ve 12 hodin v jičínské smuteční síni s Věrou Fryblíkovou (1955) z Jičína – Starého Místa. Ve středu 10. září se v jičínské smuteční síní rozloučíme ve 14 hodin se Zdeňkem Zelinkou (1933) z Milíčevsi. V pátek 12. září se zde v 10 hodin rozloučíme s Libuší Hlavatou (1924) z Prostřední Nové Vsi, v 11 hodin s Milanem Šimonem (1938) z Jičína a ve 12 hodin s Jaroslavem Zelingerem (1932) z Jičína.

V sobotu 13. září se v jičínské smuteční síni rozloučíme v 10 hodin s RNDr. Josefem Brokešem, CSc. (1950) z Prahy – Jičína. V pondělí 15. září se v jičínské smuteční síni koná od 14 hodin poslední rozloučení s Marií Jechovou (1923) z Jičína – Libošovic.

Více se dozvíte kdykoliv na webových stránkách www.pohrebnisluzajicin.cz    (ps)