Na startu u místní restaurace U Lípy se v sobotu 3. května od 9.45 až do 10.15 sešlo celkem 22 dospělých nadšenců se čtyřmi dětmi, které si zaslouží zmínku: Ema Šulcová, Filip Šulc, Klára Paulusová a František Paulus. Dle svého nejlepšího uvážení se každý na akci vybavil „po svém", aby důstojně oslavil tuto sranda-vyjížďku či si připoměl „staré časy", jak to onehdy mohlo být. Rok od roku se akce těší stále větší popularitě a s tím také souvisí pečlivější příprava na akci samotnou – jak po stránce bicyklu, tak také vhodného dobového oblečení.

Do jaké míry se podařilo přiblížit k duchu dob minulých, mohli účastníci posoudit navzájem, ale také nemalý počet pozorovatelů z řad místního obyvatelstva. Někteří z nich mohli rozpoznat právě se vracejícího dělníka z Kolbenova závodu nebo strýčka se svou chotí ze sousední vesnice, kteří právě jedou na posvícení a na nosiči mají připevněný proutěný košík s vínem a bábovkou, či místní děvčata, která se právě vydala k muzice …
Nápaditá oblečení ve spojitosti v některých případech s legračními stroji nedávala žádnou jinou šanci než začít pěkně zvesela a s dobrou náladou krátce po desáté hodině.

Letošní trasa

Pořadatelé se rozhodli pro podobnou trasu jako v minulém ročníku a cesta vedla těmito místy:
Restaurace U Lípy – Brdo – Krsmol – Nová Ves nad Popelkou – Lomnice nad Popelkou – Košov – Tábor – Ploužnice – Klepanda – Skalka pod Kumburkem – Studénka – Přibyslav a konečná stanice v restauraci U Lípy. Jednalo se celkem o náročný podnik čítající přibližně 40 km s bezmála 400 metry převýšení, kde bylo zapotřebí neustále doplňovat „energii" a udržovat dobré klima v týmu, aby se vše úspěšně zvládlo! Na starých bicyklech s pouze jedním převodem to pro některé jedince nebylo zcela snadné, nicméně téměř všichni dosáhli cíle v podvečerních hodinách …

Na konci této cyklistické pouti všichni jednoznačně ocenili výkon všech čtyř dětí, kteří trasu s „dospěláky" dobře zvládly. Nejmladší účastnici Klárce Paulusové za doprovodu svých rodičů bylo pouhých 15 měsíců. Naopak nejstarším účastníkem byl nestárnoucí sedmdesátník Jarka Nypl ze Staré Paky. Všichni zkonstatovali vydařenou a pohodovou akci s hojnou účastí, počasí se i přes počáteční obavy umoudřilo, a tak se již všichni těší na příští ročník!   za Velocipéd klub Nová Paka Šárka Haklová a Radim Karel