Před vyhlášením výsledků si všichni přítomní vyzkoušeli, jak rozeznají žáby podle jejich „zpěvu" a tahle poznávačka zaujala nejen děti, ale taky jejich rodiče.
Námět obrázků

Letos se maloval či kreslil čolek horský a zmije obecná, a to nejen v základních a středních školách, ale také ve školách praktických, a téma zaujalo i základní umělecké školy. Diplomy za umístění a čestná uznání a drobné ceny tedy byly předávány celkem v 10 kategoriích.
Po slavnostním vyhlášení následovala prohlídka výstavy soutěžních prací a volný vstup do muzea.

Řada návštěvníků využila v muzejní zahradě také možnosti zapojit se do Přírodovědné soutěže.
Nedělní odpoledne na Prachově, jedna z prvních letošních akcí Prodloužených víkendů, proběhlo na štěstí bez deště, takže si ho všichni příjemně užili.   MPČR

V připojené fotogalerii naleznete také snímky z vybírání a hodnocení výkresů porotou.