V dopoledních hodinách sem postupně dorazili zástupci vedení jičínské policie, aby se osobně zúčastnili slavnostního vyhlášení výtvarné a literární soutěže s názvem „Zpomal, prosím“. Tuto soutěž uspořádal Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií ČR.

Soutěže se zúčastnily mimo jiné děti mateřských a základních škol, které byly podle věku zařazeny do jednotlivých soutěžních kategorií. V krajském kole se na předních příčkách umístili i soutěžící z okresu Jičín. V kategorii předškoláků druhé místo obsadila zástupkyně z Mateřské školy v Sobotce.

V literární části soutěže obsadili druhé a třetí místo žáci ze Základní školy v Libáni. Všichni ocenění obdrželi z rukou policistů nejenom diplomy, ale i drobné upomínkové předměty.