O úspěchu hořické školy jsme si povídali s ředitelkou Šárkou Šandovou.

Paní ředitelko, vaše soukromé Hořické gymnázium je uvedeno v prestižním magazínu Forbes, jehož verzi na Facebooku odebírá zhruba sto tisíc lidí, mezi osmi nejzajímavějšími středními školami v Česku. Překvapilo vás toto zjištění a čemu přičítáte takový úspěch?
Ano, překvapilo mě to. Článek mi přeposlala jedna maminka, nevěděla jsem o něm. Máme radost a vážíme si i té společnosti, v níž jsme se ocitli. Jsme zařazeni mezi taková školská esa, jako je například PORG, Gymnázium Jana Keplera, Open Gate, Přírodní škola, tedy školy, které mají podstatně delší minulost a většinou i nesrovnatelné zázemí. My fungujeme teprve necelé čtyři roky, takže pro nás je to opravdu velký úspěch.

A čemu lze přičíst?
Učíme se jinak než v klasických školách, jsme otevření novinkám. Školu ale nedělají ani tak programy a metody, škola, to jsou především lidé v ní. Máme štěstí, s kolegy se na vzdělávání díváme podobně a neustále přemýšlíme o tom, jak se dále zlepšovat. Věnujeme tomu spoustu času, pracujeme i o víkendech a prázdninách. Jsme stále na začátku, musíme se otáčet. Nikdo nás k tomu nenutí, chceme to tak. Výrazný podíl na podobě školy mají samozřejmě i studenti a jejich rodiče. Bez nich by škola takovou rozhodně nebyla.

Představte nám vaše gymnázium. Jaká je filosofie vaší školy?
Chceme, aby nás učení bavilo a bylo nám k něčemu. A ještě chceme, aby nám bylo ve škole dobře, protože tam všichni trávíme hodně času. Smysluplná činnost, radost z poznávání, sounáležitost a spolupráce s ostatními namísto soutěžení jsou pro spokojený život totiž podstatné věci. Snažíme se neučit zbytečnosti, vedeme studenty k větší samostatnosti a odpovědnosti, k přemýšlení, hledání souvislostí, diskusi a věcné argumentaci. Máme poměrně propracovaný podmínkový systém hodnocení ve vybraných předmětech a studenti si tak mohou více své povinnosti naplánovat a také si mohou zvolit druh a způsob plnění klasifikace, tzv. podmínky. Mohou například místo zkoušení u tabule vyrobit pomůcku na vyučování nebo si připravit prezentaci, místo vědomostního testu mohou napsat esej atd. Považujeme za důležité, aby se to, co se naučit musí, opravdu naučili, proto mohou vědomostní podmínku skládat i dvakrát. Když neuspějí ani podruhé, musí projít tematickou konzultací s vyučujícím. Je to už tak trochu vysokoškolský přístup. Studenti dále absolvují pravidelné lektorské praxe, expedice, projekty, vedou kroužky, učí se navzájem. Tím, že sami učí jiné, si toho i víc zapamatují.

Studenty bereme jako rovnocenné partnery všude, kde to jde. Přibíráme je k rozhodování, plánování i hodnocení. Podílejí se na chodu školy formou různých služeb, školu prezentují, organizují akce pro veřejnost, koncertují. U nás nejde o přípravu na život, který přijde někdy kdovíkdy. V naší škole se žije naplno a teď. Když ráno přicházím do školy, slyším klavír, kytaru, cajon nebo zvuk ping-pongového míčku, v knihovně zase smějící se skupinky. Občas zůstávají studenti ve škole až do pozdního odpoledne, i když nemusejí. Je to prima.

Kam až budete chtít navyšovat počet vašich studentů ve třídách, pokud vzroste o školu zájem, s čímž můžete po této zprávě tak trochu počítat? Plánujete případně paralelní třídy?
Paralelky plánujeme. Krajský úřad nám stanovil maximální počet 120 žáků a do prvního ročníku můžeme přijmout vždy jen třicet. Takže pokud by zájem nebývale narostl, dvě paralelní třídy po 15 žácích otevřeme. Zatím kapacita ale naplněná není. V našem regionu nemá alternativní školství žádnou tradici, a tak si na ty přeplněné třídy ještě nějakou dobu počkáme.

V článku nebylo uvedeno u vašeho soukromého gymnázia školné. Můžete uvést jeho výši?
Školné je ve srovnání s mnohými nestátními školami velmi nízké, 15 000 Kč ročně.

V případě, že by student měl problémy s jeho uhrazením, může požádat o rozložení této platby nebo o její snížení?
Rodiče platí školné tak, jak jim to nejlépe vyhovuje. Buďto v pravidelných měsíčních splátkách, pololetně, nebo jednorázově. Slevy poskytujme jak ze sociálních důvodů, tak sourozencům.

Odkud k vám studenti přicházejí?
Teď už odevšad. Zpočátku k nám přišly hlavně děti z Hořicka, ale přibývá dojíždějících ze vzdálenějších míst. Máme studenty z Jičína i Hradce, ale také od Boleslavi, Tanvaldu, dokonce ze Sušice. A chystá se k nám Kilián z Vysočiny.

Poskytujete studentům ubytování?
Vlastní internát nemáme, ale studenti se mohou ubytovat na internátu sochařsko-kamenické školy, kam chodíme na obědy.

Kam hodláte váš styl výuky do budoucna směřovat. Jací by měli být vaši studenti, aby se uplatnili v dnešním světě?
Samozřejmě se u nás studenti musí naučit, co je závazně dané Rámcově vzdělávacím programem. Ale vzdělávání je široké a zahrnuje širokou paletu možností, oborů a oblastí, v nichž je možné se dále rozvíjet. Takže se snažíme vést studenty k celostnímu pojetí vzdělávání, k rozvoji jak rozumových, tak citových schopností. Důležitá je u nás také výtvarná a hudební oblast, divadlo, udržujeme a kultivujeme školu a školní zahradu, postavili jsme se studenty venkovní pergolu, založili bylinkovou spirálu a květinové záhony, podívali jsme se za včelami… Je toho spousta, co děláme.

Svět se vyvíjí rychle, nikdo nedokáže přesně říct, jak bude za pár let vypadat, ani které profese budou potřeba. Je dobré přivykat si na to, že změna bude trvalý stav. Jde o to vybavit studenty komunikačními dovednostmi, kritickým myšlením, flexibilitou, odvahou, samostatností, tvořivým přístupem k řešení úkolů, schopností spolupráce, mravními hodnotami. Při zakládání školy jsme si profil absolventa načrtli, máme jej na školních webových stránkách. Občas si ho pročítám.

Mnozí dnes říkají, že dnešní svět je dravý, je plný poměřování, jde o výkonnostní společnost. Vnímáte to stejně a myslíte, že je to správné?
Záleží, jestli na tuhle hru přistoupíte. Je na vás, v jakém světě chcete žít. A jestli je to správné? Pro mě není. Proto můj svět vypadá jinak.

V čem by měla být jinakost vašich studentů, aby je v tomto světě nelimitovala, ale přesto našli své uplatnění?
Důležité je, aby věděli, že má každý své vlastní kvality, kterými může ostatní obohatit. Lidé se mají doplňovat, ne soutěžit. Nejde o to, kdo je lepší. Prospěšnější je vítězit nad sebou. Jsem v něčem lepší než včera? Skvěle! Poměřování s druhými trvalé štěstí nikomu nepřinese. A nám jde o to, aby přese všechno, co se jim v životě stane, být šťastní uměli.

Jaké benefity vaše soukromé gymnázium nabízí?
Benefity? Nabízíme respekt a úctu. A taky sami sebe.