Jičín tuto nemovitost potřebuje získat do vlastnictví, aby mohla v lokalitě kasáren vzniknout obytná zóna. Směnu musí mimo jiné potvrdit ministerstvo financí, což může být časově náročné. Proto nyní schválila rada smlouvu o výpůjčce. Město Jičín přenechá okresnímu soudu k bezplatnému užívání bývalou kotelnu pro sklad spisů, a to na dobu určitou ode dne předání, do doby provedení vkladu práv směnné smlouvy, nejdéle však na dobu 8 let. Po dni předání město Jičín už nebude hradit energie.