Setkání zahájil starosta Jiří Liška (za ODS). „Jsem rád, že je rada kompletní. Nechci říct, že dosavadní jednání bylo dělné, ale bylo rozhodně přátelské a konstruktivní," uvedl na úvod schůze.

Souznění v městské radě bude Jičín nepochybně potřebovat. Jen tak bude moci čelit současným problémům.

Například jen co během předminulého týdne dalo zastupitelstvo svolení k zahájení přestavby jezuitské koleje na Valdštejnův vědeckotechnický park, záhy vyšlo najevo, že začátek stavby se může oddálit i o půl roku. Město možná bude muset ještě vypsat veřejné výběrové řízení na projektovou dokumentaci, což by znamenalo zdržení. „Ve středu to musíme rozseknout," přislíbil Jiří Liška.

Bioplynová stanice
Lidé se bouří proti výstavbě bioplynové stanice na místě staré mlékárny. Občané Popovic sepsali petici a předali ji jičínské radě. Ta však je nyní již bezmocná, neboť rozhodnutí o osudu projektu náleží stavebnímu úřadu. Dojde k němu nejspíš v průběhu října.

„Popovičtí včas nezaložili občanské sdružení, proto se oficiálně nemohli účastnit veřejného jednání," řekl místostarosta Petr Hamáček (za Sdružení pro Jičín).

Nejasnosti panují i okolo starých kasáren. Město vypisuje výběrové řízení na firmu, která provede demolici největší budovy v komplexu. Zbylé stavby by se měly stát sídlem okresního soudu.