Vystoupili na ni cvičenci tělocvičných a sportovních oddílů a hosté z Nové Paky.