Záměr, o kterém se jednalo od loňského roku, tak dospěl po tajném hlasování k cíli.

Na valnou hromadu bylo přizváno 79 členů jednoty s hlasem delegáta z celkem 267 bratrů a sester nad osmnáct let. Schůzi řídila pádnou rukou Marie Tulková z Župy Jičínské – Bergrovy.

Úvodem upozornila přítomné v malém sále divadla, že jejich případné vystoupení je limitováno pěti minutami. Bratr Václav Jírů vzápětí požádal o rozšíření pořadu schůze. Z důvodu nabitého programu i nových pravidel k tomu nedošlo. A ze sálu zaznělo: „Jdi se vycpat."

Mikrofonu se chopil bratr Aleš Nedomlel, který se znovu vrátil k loňské valné hromadě, jenž podle jeho názoru nebyla usnášeníschopná. „Nesouhlasím ani s jednou větou," reagovala na jeho vystoupení sestra Tulková.

Přivést sokoly k rozumu a zvrátit navržený prodej se opět snažil bratr Jírů, který začal svůj příspěvek připomínkou historie budovy Masarykova divadla. „Cena nemovitosti je 78 milionů korun a my ji přitom prodáváme za 18 milionů. Necháváte se vtáhnout proti historii, nevážíte si toho. Následky si ponesete všichni," bouřil Jírů, i když byl z řad posluchačů nabádán: „Přestaň mluvit, už tě máme všichni dost."

Jak šel čas
Tělocvičná jednota Sokol Jičín je vlastníkem místního Masarykova divadla se sokolovnou od roku 1894. Secesní budova stojí na Husově třídě. Původně budova sloužila pro tělovýchovné aktivity, později jako divadlo a bývalo zde také kino, které skončilo svou činnost v 50. letech dvacátého století.
Mezi TJ Sokol Jičín a městem Jičín existovala řadu let spolupráce na kulturním poli podložená nájemní smlouvou k užívání Masarykova divadla, ta poslední končila v červnu 2015. Město sokolům platilo ročně 200 000 Kč na opravy a investice a sokolové nemohli dát městu výpověď bez udání důvodu. Intenzivní jednání o budoucnosti divadla mezi sokoly a městem se vedou od roku 2015.
Objekt volá po rekonstrukci, na kterou nemá vlastník peníze, zároveň se však z historického hlediska nechce objektu vzdát. Město sice peníze má, ale nechtělo investovat do majetku, který nevlastní.
Zásadní rozhodnutí padlo vloni na valné hromadě sokolů, kde většina souhlasila s prodejem části Masarykova divadla městu.
Tento záměr v úterý stvrdilo svým hlasováním 50 ze 70 delegátů.


Znovu se o zvrat pokusil Nedomlel, podle něho měli hlasovat o prodeji všichni sokolové. „Není to férové," zlobil se.
„Delegační systém připouští stanovy," reagovala Tulková.

Další přispěvatelka Jitka Lešáková navrhla, aby byl prodán celý objekt. Tento návrh byl již v minulosti zamítnut.
Starosta Jičína Jan Malý vystoupil před přítomné v sále s tím, že v žádném případě není jednání města podvodné. „Nejde o žádný úskok, tento krok bude mít význam pro další generace. Smlouva je vyvážená a já bych byl rád, kdyby hlasování proběhlo pozitivně."
To se také prvnímu muži jičínské radnice splnilo, padesát členů sokola hlasovalo v tajné volbě pro prodej divadla, 19 členů bylo proti a jeden hlasovací lístek byl neplatný. Prodej tak byl nadpoloviční většinou schválen.

Záměr koupě schválilo jičínské zastupitelstvo koncem ledna, v březnu odsouhlasilo znění kupní smlouvy na nebytovou jednotku č. 1 v čp. 206.

„Nyní se k prodeji bude vyjadřovat Župa Jičínská-Bergrova a vedení ČOS Praha. Po schválení smlouvy těmito orgány ji budeme moci s vedením TJ Sokol podepsat. Domnívám se, že k podpisu dojde zhruba v polovině května. Následně podáme návrh na vklad na Katastrální úřad v Jičíně," říká k dalšímu postupu starosta města Jan Malý.

Převod

Na město bude převedena nebytová jednotka č. 1 divadelní části budovy, tj. v suterénu divadélko Srdíčko se zázemím, taneční klub se zázemím a plynovou kotelnou. V přízemí pak sál divadla s hledištěm a zázemím (šatny herců) a v prvním patře balkon se zázemím, malý sál, zvukové kabiny a rozvodna.

Radnice koupí tuto část objektu za necelých 18,5 milionu korun, což je odhadní cena, stanovená znaleckým posudkem. Uvedenou částku bude město splácet v dalších osmi letech, přičemž první bude uhrazena již letos a poslední v roce 2023.

Současně si město od Tělocvičné jednoty Sokol pronajme kanceláře, kde nyní sídlí Kulturní zařízení města Jičína a také byt.

Co zůstaneme sokolům

Sokolům zůstala v majetku tělocvična se zázemím, pohybovka ve II. patře, všechny kanceláře jak sokolů, tak KZMJ, a bytová jednotka.

TJ Sokol požaduje zřízení předkupního práva v jeho prospěch a uhrazení daně z nabytí nemovitosti. Dále chce zajištění zaplacení kupní ceny, a to formou zřízení zástavního práva. Toto právo ale nejspíše nebude vázáno na budovu divadla, ale na jinou budovu ve vlastnictví města.

Zápůjčky, nájemné

„Se sokoly jsme se dohodli na možnosti bezúplatného zapůjčení velkého a malého sálu třikrát v roce pro jejich potřeby, na ceně nájemného kanceláří, kde sídlí KZMJ a bytu, kde bydlí jeden z našich pracovníků. Cena nájemného je navržena jako tržní a v místě a čase obvyklá, tedy dva tisíce korun za metr čtvereční a rok. U bytu to je pak měsíční nájemné 51,59 korun za metr čtvereční jako v městských bytech. Samozřejmě se také zavazujeme k tomu, že divadlo bude dále sloužit jako divadlo, důstojný kulturní stánek, což byla jedna z podmínek smlouvy. Proto také chceme tuto část budovy zakoupit, abychom mohli nadále zajistit bohatý kulturní program v Jičíně a již do svého majetku dále investovat, a to jak do oprav, tak do modernizace. Prioritní je nyní rekonstrukce topení, dále vzduchotechniky a střechy," doplňuje podmínky dohody a další plány s divadlem starosta Jan Malý.

Důvody prodeje

„Na základě usnesení valné hromady z roku 2013 bylo prvotní snahou výboru TJ Sokol zajistit dlouhodobý pronájem s navýšením nájemné částky a umožněním investic ze strany města. Město novou smlouvu o dlouhodobém pronájmu a navýšení nájemného zásadně odmítlo i s tím, že do cizího majetku nemůže investovat. Proto došlo k následným jednáním se zástupci města o možnosti prodeje vymezené jednotky v čp. 206," zdůvodnila již dříve postup TJ Sokol jeho starostka Hana Kolesárová.