Po úvodním nástupu vlajkové čety vyslechly asi dvě stovky návštěvníků projev starostky sokolů Blaženy Bohuňovské, která připomněla mimo jiné sestry a bratry, kteří padli za naši svobodu. V podobném duchu se nesl i projev starosty Jičína Martina Puše. Po dlouhé době zněly sálem projevy stručné a výstižné, žádné plané řečnění. Poté na jevišti předvedly svá vystoupení malá děvčata a výteční muži stejně jako ženy. Všechna tři programová čísla dokázala, že sokolové nedělají hanbu své tradici a jeho současní pokračovatelé jsou důstojnými nositeli toho nejlepšího, co nám sokolské hnutí zanechalo z minulosti.

Výtečným tahem dramaturgie večera bylo pozvání muziky Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Starší generace dobře Vycpálkovce zná, ale se změnou společenského klimatu jako by soubor zanikl, nebylo o něm ani vidu ani slechu. Muzikanti předvedli nefalšovaný folklor, který se k oslavám státnosti výborně hodil.