Následně sloužil jako kino, a pak byl uzavřen. V roce 2002 jsme prostory vyklidili, provedli jsme zákryty, opravili sedačky a sál využili při Šrámkově Sobotce. Poté byl opět uzavřen a interiér napadla dřevomorka,“ popisuje Drahomíra Flodrmanová, vedoucí střediska vývoj, který předcházel generální opravě jedné z nejstarších venkovských scén. Ta se dotkla elektrických rozvodů, omítek, vybudovány byly nové šatny a sociální zařízení, zakryto je orchestřiště, potaženo 110 sedaček, položen koberec. Středisko investovalo do zvukové i světelné techniky, nyní čeká na dokončení opony, aby ji mohlo do sedmého června instalovat a slavnostně tak po letech přivítat návštěvníky i protagonisty divadelní hry Mrchy.