Fond ministerstva životního prostředí, který město žádalo o subvenci na výstavbu II. etapy kanalizace, vymezil zakázce nové číslo a tato realizační část bude vedena jako samostatná akce. Radnice, která čekala na státní peníze, musí nyní místo zahájení výstavby kanalizačního sběrače v Boleslavské ulici vyhlásit nové výběrové řízení na zhotovitele zakázky.

Zpoždění

 Sobotečtí mají dostat podporu koncem roku, tím se ale odsune realizace akce na příští rok.
„Nebude pokračovat ani navazující plynofikace, nedostali jsme totiž souhlas od vodohospodářů k protlačování plynu, protože by jim to komplikovalo následné práce na odkanalizování. Peníze od plynařů máme ale převedeny do příštího roku, kolik jich bude přesně a zda budou práce rozšířeny, ještě nevíme, “ vysvětluje starosta.

Dokumentace

 V současné době je připravována dokumentace k třetí, závěrečné etapě kanalizace (ke škole, Větráku a ve staré zástavbě).
Blokace obou akcí odsunuje plánované rekonstrukce některých vozovek ve městě, dále oddálí i zavedení plynu pro nové vytápění v Divadélku Solnice.
„Měli jsme připraveny finanční prostředky, spoluúčast nám přislíbili plynaři. Dokud ale nepřivedeme plyn pod náměstí, vytápění tímto médiem zůstává pouhým snem. Letos musíme v Solnici využít k topení elektřinu,“ uvádí Stanislav Tlášek.