V době první republiky tu byly postaveny majestátní budovy bank, podařilo se opravit kostel sv. Máří Magdaleny i zámek Humprecht, který město získalo díky pozemkové reformě.