Radnice bude hospodařit s příjmy ve výši 45 milionů a výdaji 62 milionů. Rozdíl mezi příjmy a výdaji (rozdíl k dofinancování z úspor minulých let) je 17 milionů. Jednou z prioritních investičních akcí je rekonstrukce sportovního areálu. Její druhá etapa zahrnuje jarní rekonstrukci tenisových kurtů a výstavbu hřiště na plážový volejbal. V závislosti na úspěšnosti získání dotace zde může vzniknout i nová venkovní posilovna.

„Na podzim 2018 by se začalo s rekonstrukcí budovy šaten, ubytovny a tribuny tak, aby ideálně na jaře 2019 byl objekt opět k dispozici Sportovnímu klubu Sobotka,“ uvádí starosta Lubor Jenček. Na tuto etapu je v návrhu rozpočtu vyčleněno 3,2 milionu korun s tím, že dofinancování rekonstrukce budovy šaten by se stalo záležitostí rozpočtu na rok 2019. Radnice bude investovat také do místních památek, oprav komunikací a výstavby kanalizace. Vedení města připravuje projektovou dokumentaci jednotlivých investičních akcí a podalo žádost o dotaci na nákup nového hasičského auta.