Součástí oploceného areálu je tako ubytovna o kapacitě 45 lůžek, jejíž součástí je sociální zařízení, recepce a provozovna občerstvení, 10 chytek o kapacitě 35 lůžek, společná kuchyně, betonový bazén, další sociální zařízení, převlékárna a příslušenství.

Zájemci o pronájem předloží koncepci provozu, modernizace a rozvoje areálu včetně časového harmonogramu, koncepce zdrojů financování provozu a investic, návrh výše nájmu nebo jiného plnění.

Své nabídky zájemci předloží písemně do 14. února na MěÚ Sobotka. Další podrobnosti na webu města.