Výstavba byla zahájena 23. května, a to vytyčením přítomných sítí, výkopem sond v místech možného křížení, pak začaly zemní práce na komunikaci odstraněním panelů a vrstev kameniva promíseného se zeminou.
Dále byly rozebrány původní chodníky z betonových dlaždic a mozaiky. Stavba pokračovala pokládkou obrubníků a následným doplněním štěrkodrtě ad.

Práce na komunikaci pokračovaly souběžně na obou ulicích.

„Na začátku stavby došlo k drobným změnám proti původní projektové dokumentaci: chodník v ulici Zahradní byl nahrazen novým už od ulice Spýšovské, byl upraven způsob napojení dešťové kanalizace.

„Na žádost investora byla komunikace doplněna o veřejné osvětlení před Obecním domem. Navíc byla zhotovena uliční vpust a příčné odvodnění od garáží. Byly přidány dva vjezdy na pozemek a parkovací stání pro invalidy," upřesňuje Petr Křenek, ředitel firmy Silnice Jičín a.s.

Dílo bylo předáno městu s více než tříměsíčním předstihem. Náklady přesáhly 4 miliony korun.