Návrh už je vypracovaný dlouhodobě, ale vše ztroskotalo v lednu letošního roku, kdy se město nedohodlo s vlastníky sportoviště na prodeji pozemků, na kterých se hřiště nachází. Termín na podání žádosti o dotaci byl do konce ledna a vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě, radnice nestihla na výzvu zareagovat.

Starosta města Lubor Jenček doufá, že ministerstvo školství opět otevře projekt Státní podpora sportu a Sobotka bude moci žádat o dotaci. „V dotačním programu je velká tlačenice, ale nevidím jediný důvod to nezkusit," řekl.

ZÁZEMÍ ZA SVÉ

Obyvatelé nemusí mít strach, že by pozemky v případě neuspění žádosti o dotaci na rekonstrukci sportoviště zůstaly ležet ladem. Příspěvek od státu se totiž netýká objektů zázemí. Jejich komplexní přestavbu bude Sobotka velmi pravděpodobně realizovat čistě ze svého rozpočtu.

„Úspěšnost žádání nám jen upraví pořadí. Pokud by se nám nezdařilo získat peníze z ministerstva příští rok na samotná sportoviště, začneme z výstavbou zázemí, kde dotační prostředky velmi pravděpodobně nebudou. Pozemky jsme nekupovali proto, abychom se na ně další rok dívali jen proto, že se nám nepodařilo uspět v dotačním programu," dodává Jenček.

NOVÁ TVÁŘ SPORTOVIŠTĚ

Nový sportovní areál by samozřejmě využíval jak sportovní klub, tak i veřejnost a v neposlední řadě základní škola pro naplňování osnov tělesné výchovy.

„Chtěli bychom doplnit sportovní areál o hřiště s umělou plochou, atletickou dvoudráhu, dálkařský sektor, prostor na vrh koulí, beach volejbal a zajistit i celkovou renovaci tenisových kurtů. Pro fotbal by to byl závlahový systém, renovace trávníku, záchytné sítě za brankami. Nová sportoviště by byla samozřejmě otevřena všem místním spolkům. Počítal bych s tím, že by víceúčelové hřiště bylo využito až do večerních hodin po celou sezonu. Věřím že společná existence Sportovního klubu, veřejnosti a žáků základní školy na jednom sportovním areálu je možná a to i přes počáteční rozpaky," přiblížil projekt Deníku Lubor Jenček.