Pondělní veřejná debata v sále spořitelny se týkala bezpečnosti přechodu před soboteckou školou, školkou a školní jídelnou, a dalších témat, souvisejících s dopravní situací ve městě. Vznikla na základě petice rodičů, požadujících řešení nevyhovujícího stavu na krajské komunikaci.

Hlavní organizátorkou setkání byla radní Barbora Stašková, která na jednání přizvala i projektanty, odborníky v dopravě, zástupce Policie ČR i Správy a údržby silnic, kteří mají vozovku v Jičínské ulici ve své správě.

Pojďme se podívat, co je hlavním problémem na příjezdové komunikaci do města, kterou přecházejí místní školáci i obyvatelé Sobotky. Zeptali jsme se jedné z iniciátorek petice Dagmar Faměrové.

„Maminkám se nelíbí, že doprava nerespektuje to, že je zde místo, kudy pravidelně chodí školáci. A to nejenom ráno, ale i po obědě a třeba večer. Přechod je frekventovaný a je potřeba učinit jasné kroky k bezpečnosti našich dětí. Petici zatím podepsalo asi dvě stě rodičů, a my uvažujeme o tom, že ji zašleme i na krajský úřad. Rodiče to berou jako opravdu velký problém a jsem ráda, že řada z nich se jednání zúčastnila a přesvědčila se, že najít řešení není tak jednoduché, jak to vypadá z pohledu laika.”

Dagmar Faměrová s povděkem kvituje, že se rýsuje určité řešení, které by se nechalo realizovat v brzké době.

Dopravní situaci u školy nastínil projektant Josef Podlipný.

Poukázal na to, že přechod u školy neodpovídá platným normám. „Přechod je nutné nejdříve zkrátit vysazenou chodníkovou plochou.”

Délka přechodu zde totiž nesmí přesáhnout 6,5 metru. Variant řešení je asi víc. Podle Podlipného je nutné přechod také nasvítit a uzpůsobit stání vozidel. Dále prořezat lipovou alej u školy. „V Sobotce není problémem jen přechod u školy, ale i křižovatka ulic Jičínské, Šolcovy a Tyršovy u zdravotnického střediska. Prostor je nutné dopravně uspořádat, aby bylo jasné, kde je vozovka, chodníky. Sobotka je po stránce dopravní hodně zanedbaná, chápu, je to také otázka peněz,” poukazuje J. Podlipný.

Přibudou retardéry?

Diskutuje se i o možném umístění retardérů. Zpomalovače však mají řadu negativních dopadů - jednak hluk, pak hrozí jejich zničení těžkou technikou a také zvýšení výskytu emisí. Přítomní odborníci nedoporučují ani vyvýšený přechod. Nabízí se varianta s možností vysazení chodníkové plochy z obou stran a nebo ostrůvek uprostřed vozovky. Tato možnost je okamžitě zamítnuta.

Ředitelka Základní školy v Sobotce Alena Čelišová doporučuje vykácet lípy u samotného přechodu. Martin Duczynski z odboru dopravy jičínského městského úřadu souhlasí se snahou zkrácení přechodu i vysazení chodníkové plochy. Jako nevýhodu vidí kolmé stání. Zbyněk Hercík za správce komunikace informuje, že v prvé fázi zde silničáři na jaře příštího roku aplikují plastový nátěr, který má životnost 3 až 5 let. Doporučuje ořez lip a u přechodu listnáče vykácet. Jeden z posluchačů se domnívá, že největším problémem je rychlost vozidel, a jako řešení vidí častější kontroly ze stran Policie ČR a čtyřicítku po městě.

Josef Podlipný poukazuje, že nejlepším zpomalujícím prostředkem by bylo zřízení okružní křižovatky nad školou, na což obec ani správci komunikace nemají prostředky. K jakým závěrům nakonec jednání dospělo?

Místostarosta Jan Janatka potvrzuje, že na podzim dojde k prořezání lip, případně odstranění dvou stromů přímo u přechodu. „Na jaře po dohodě s projektantem a po konzultaci s odborníky bude přistoupeno k realizaci. V prvé řadě k vyznačení přechodu v plastové barvě, nasvícení a instalaci ochranných prvků jako je vodorovné značení na komunikaci. „Uskutečnilo by se i vyznačení parkovacích míst. Na to všechno ale musí město najít peníze,” vysvětluje Janatka.

Zdeňka Badová, konzultantka Nadace Partnerství, slibuje pomoc s podáním grantu na financování projektové dokumentace. Tady by právě nadace měla finančně pomoci.

A jak hodnotí iniciativu ředitelka základní školy Alena Čelišová? „Jsem ráda, že tato aktivita vznikla, i když město se snaží vyřešit situaci už sedmnáct let, co tu vedu školu. Jsem vděčná za to, že se uskuteční alespoň menší kroky, finančně dostupné. Určitě je nutné kvůli bezpečnosti vykácet lípy u přechodu. Současný návrh se mi zdá reálný a půl milionu na jeho uskutečnění město jistě najde.”