Učitelky ZŠ a MŠ Na Daliborce připravily tematicky zaměřený zápis „Zimní olympiáda na Daliborce".
Možná chtěly dětem alespoň trochu vynahradit toužebně očekávaný sníh a také připomenout, že zanedlouho začíná ta skutečná olympiáda.

V zahřívacím kole si děti zlehka zasportovaly. Lyžovaly sice na koberci, koule byly papírové, další zimní sporty poznávaly na obrázcích, z hokejové výstroje nebo sáněk, ale v každém případě se dobře bavily, spadl z nich ostych a bez problémů prokazovaly, že jsou pro nástup do školy přiměřeně vyspělé.
K zápisu Na Daliborku se dostavily děti nejen z vlastní mateřské školy, ale i žáci MŠ Pod Lipou a z Husovy ulice. Přicházely dobře připravené, přítomné učitelky chválily držení tužky, počtářské dovednosti, poznávání geometrických tvarů.

Úroveň řeči byla o něco slabší, mnohé děti mají lehkou vadu při vyslovování sykavek, hlásek r nebo l. Také jednoduchých básniček by mohlo zaznít více. Do začátku školní docházky však mají všichni více než půl roku na to, aby případné nedostatky napravili. V životě malého dítěte je to dlouhá doba, za kterou může udělat velké pokroky.

Tradičně přišla většina rodičů s dětmi k zápisu již první den. „Ve čtvrtek jsme zapsali celkem čtyřicet jedna dětí, o odklad povinné školní docházky jich žádá pouze několik," uvedl ředitel školy Milan Smolík. Znamená to, že Daliborka v září otevře dvě první třídy.

V pátek byly zapsány další 4 děti, a tak lze říci, že svou školní docházku zahájí v optimálně početných třídách. A protože, jak konstatovaly zapisující učitelky, rodiče byli sympatičtí a děti v pohodě, jsou zde všechny předpoklady k tomu, aby jim pohoda vydržela i od září ve škole.   Jindra Váchová