Spolu se zesnulým starostou br. MUDr. Janem Maštálkem se obětavě starali o rozvoj jednoty v Jičíně, po stránce cvičení i po stránce navrácení majetku. Br. Krupka byl obětavým místostarostou, který organizoval a zajišťoval sokolské slety, různé sokolské vzpomínkové slavnosti. Se svou manželkou Vlastou byli pro Sokol v Jičíně vzorem pracovitosti, byli do posledních chvil řádní cvičenci v sokolské tělocvičně a zúčastňovali se i turistických výletů pořádaných Sokolem. Br. Josef Krupka byl za svoji vzornou činnost několikrát vyznamenán Českou obcí sokolskou za zásluhy o rozvoj Sokola v Jičíně.

Bratře Krupko, děkujeme ti za tvou obětavou práci. Zachováme si na tebe v našich srdcích světlou vzpomínku. Výbor Sokola Jičín. Poslední rozloučení je dnes v 11 hodin v obřadní síni.