Záměr koupě schválilo jičínské zastupitelstvo koncem ledna, kdy byly domluveny i poslední podmínky návrhu kupní smlouvy. Tento návrh bude v nejbližší době představen členské základně Sokola Jičín a následně budou moci členové Jednoty na valné hromadě 23. února rozhodnout, zda za těchto podmínek Masarykovo divadlo městu prodají. Poté se bude k prodeji vyjadřovat i Župa Jičínská-Bergrova a vedení ČOS Praha podle Stanov ČOS o hospodaření se sokolským majetkem. Poté by finální smlouvu mělo v březnu schválit zastupitelstvo města.

Převod nebytové jednotky (velkého a malého sálu včetně divadla Srdíčko) by měl město stát necelých 18,5 milionu korun, což je odhadní cena této části nemovitosti. Uvedenou částku bude město Jičín splácet v dalších osmi letech a současně by si od Tělocvičné jednoty Sokol pronajalo nadále kanceláře, kde nyní sídlí Kulturní zařízení města Jičína.

Zastupitelé města schválili 27. ledna záměr koupě nebytové jednotky č. 1 v čp. 206 (Masarykovo divadlo) o celkové podlahové ploše 3 252,4 metrů čtverečních, a to za cenu podle znaleckého posudku zajištěného TJ Sokol, která činí 18 471 000 Kč. Úhrada kupní ceny by měla probíhat v osmi splátkách po 2,5 mil. korun, přičemž první splátka by měla být zaplacena již letos a poslední splátka v roce 2023.

„Po vzájemném jednání s vedením TJ Sokol došlo k dohodě o úplatném převodu divadelní části budovy na město. Předcházelo tomu vymezení nebytových jednotek, z nichž jednou je právě divadlo. Další nebytovou jednotkou v zadní části budovy, která by zůstala v majetku Sokolů, je tělocvična se zázemím, pohybovka ve II. patře, všechny kanceláře, jak Sokolů, tak KZMJ, a bytová jednotka. Nyní musíme počkat na rozhodnutí valné hromady TJ Sokol, zda nám skutečně divadlo za těchto podmínek prodají," říká starosta města Jan Malý.

Město by tak získalo do svého vlastnictví divadelní část budovy, tj. v suterénu divadélko Srdíčko se zázemím, taneční klub se zázemím a plynovou kotelnu se zázemím. V přízemí pak sál divadla s hledištěm a zázemím (šatny herců) a v prvním patře balkon se zázemím, malý sál, zvukové kabiny a rozvodnu.
TJ Sokol požaduje zřízení předkupního práva v jeho prospěch a uhrazení daně z nabytí nemovitosti. Dále chce zajištění zaplacení kupní ceny, a to formou zřízení zástavního práva. Toto právo ale nejspíše nebude vázáno na budovu divadla, ale na jinou budovu ve vlastnictví města.

Zápůjčky, nájemné

„Dále jsme se se Sokolem dohodli na možnosti bezúplatného zapůjčení velkého a malého sálu třikrát v roce pro jejich potřeby, na ceně nájemného kanceláří, kde sídlí KZMJ a bytu, kde bydlí jeden z našich pracovníků. Cena nájemného je navržena jako tržní a v místě a čase obvyklá, tedy dva tisíce korun za metr čtvereční a rok. U bytu to je pak měsíční nájemné 51,59 korun za metr čtvereční jako v městských bytech. Samozřejmě se také zavazujeme k tomu, že divadlo bude dále sloužit jako divadlo, důstojný kulturní stánek, což byla jedna z podmínek Sokolů. Proto také chceme tuto část budovy zakoupit, abychom mohli nadále zajistit bohatý kulturní program v Jičíně a již do svého majetku dále investovat, a to jak do oprav, tak do modernizace. Prioritní je nyní rekonstrukce topení, dále vzduchotechniky a střechy," doplňuje podmínky dohody a další plány s divadlem starosta Jan Malý.

Městu by také byla zřízena služebnost stezky a cesty pro přístup na přilehlou parcelu č. 53/1 a Sokolové budou zase mít přístup a vstup přes jednotku č. 1 na dvorek. Společné části domu pak budou řešeny spoluvlastnickým podílem.
Doposud je městská organizace, Kulturní zařízení města Jičína, v divadle v nájmu.

Budoucnost divadla

Jednání o budoucnosti divadla se vedou od počátku roku 2015, a to kvůli nájemní smlouvě. V ní totiž skončilo období, kdy město Sokolům platilo ročně 200 000 Kč na opravy a investice a Sokolové nemohli dát městu výpověď bez udání důvodu. Nyní to možné je, s dvouletou výpovědní lhůtou.

„Na základě usnesení valné hromady z roku 2013 bylo prvotní snahou výboru TJ Sokol zajistit dlouhodobý pronájem s navýšením nájemné částky a umožněním investic ze strany města. Město však novou smlouvu o dlouhodobém pronájmu a navýšení nájemného zásadně odmítlo i s tím, že do cizího majetku nemůže investovat. Proto došlo k následným jednáním se zástupci města o možnosti prodeje vymezené jednotky v čp. 206," vysvětluje postup Sokola jeho starostka Hana Kolesárová.

Otázkou také dále zůstaly nutné investice do budovy, které jsou potřeba. „Vloni se řešila havárie topení, kdy bylo třeba vyměnit kotle, jinak by byla ohrožena zimní divadelní sezóna. Tuto akci se podařilo zajistit tak, aby nedošlo ke škodám. Finanční prostředky ve výši téměř 2,2 mil. Kč Sokol zajistil ze své rezervy uvažované na opravu střechy a další dotace města ve výši dvě stě tisíc korun," doplňuje Kolesárová. Masarykovo divadlo se nachází v centru města na Husově ulici a je tradičním místem pro kulturní a společenský život v Jičíně.

Své sídlo zde má již jedenáct let městská organizace, Kulturní zařízení města Jičína, která se stará o bohatý kulturní program. Konají se zde divadla, koncerty, plesy, taneční kurzy, výstavy, semináře i přednášky. Divadlo letos slaví 120 let své existence. Původně budova sloužila pro tělovýchovné aktivity, později jako divadlo a bývalo zde také kino, které skončilo svou činnost v 50. letech dvacátého století.   Magdaléna Doležalová