„Celé je to zmatené. S návrhem důrazně nesouhlasím. Žádné ze stran nepřinese nic dobrého,“ sděluje ředitel Petr.

SCHVÁLENÝ PROJEKT?

Zateplení školních budov učiliště se po dlouhých peripetiích posunulo k realizaci. Dokument výboru pro vzdělávání ho však navrhuje pozastavit a zrušit.

„Řádně běží výběrové řízení na dodavatele,“ informuje ředitel. Upozorňuje, že zateplení budov školy a sportovní haly neznamená budoucí existenci učiliště.

Bez zateplení není možné objekty dále využívat. To by se výrazně dotklo i dalších institucí ve městě. Sportují zde čtyři stovky dětí z místní základní školy a osm set členů a členek sportovních oddílů.

Optimalizaci školství kraj řeší již od roku 2016. V březnu téhož roku byl krajskými zastupiteli schválen koncepční dokument, jehož výstup zní jasně – kroky musí vést ke snížení celkového počtu středních škol zřizovaných krajem. „Příští týden by se měla tématem zabývat mimořádná rada,“ uvedl krajský tiskový mluvčí Michal Friček. V případě schválení návrhu bude projednáván na zasedání krajského zastupitelstva 4. prosince. Pokud bude přijat, změny nastanou již v příštím školním roce.

PROČ A JAK?

Opatření mají vést ke zvýšení kvality, lepšímu využití zaměstnanců, vybavení i budov. A k finančním úsporám. Sloučení má zajistit efektivnější hospodaření a předejít ekonomické nestabilitě.

ROZČAROVÁNÍ

„Přes mnohé proklamace o tom, že veškeré změny v síti škol bude Martina Berdychová projednávat se samosprávami, žádné jednání neproběhlo. Pouze nás třináctého listopadu postavila před hotovou věc,“ uvádí starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr.

Nad tím, že se o návrhu dočetli poprvé v Deníku, se pozastavuje pedagog Radomír Mikyska z novopacké střední integrované školy. Tu čeká sloučení se střední školou a učilištěm ve Vrchlabí, která by také zaujala pozici nástupnické organizace. Nová instituce má nést název Střední škola strojírenská a elektrotechnická.

GYMNÁZIA ZMĚNU VÍTAJÍ

V Hostinném chtějí vyřešit situaci propojením gymnázia a střední odborné školy s vrchlabským gymnáziem. Se splynutím pod jeden silný subjekt souhlasí obě školy i vedení měst.

Poněkud jiná je situace v Trutnově, kde se podle návrhu krajské školské rady má spojit Obchodní akademie se zdravotnickou školou. Zvláště na Obchodní akademii z toho žádné nadšení skutečně nepanuje. Ředitel Miroslav Albrecht to celé považuje za nesmysl. Základním problémem toho, že studentů má na obchodce méně než v době silné obsazenosti obchodních akademií v Trutnově a Náchodě vidí ředitel Albrecht v nabídce nových oborů podobných obchodní akademii ve školách jiného zaměření. Ty by se podle něj měly omezit.

Spojit se má také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov a Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují, přičemž nástupnickou má zůstat teplická škola.