Komplex sestává z několika budov. Krom hlavního domu o třech podlažích jde o garáže pro techniku a o skleníky. Celkové náklady se pohybují okolo 560 milionů korun. Budou uhrazeny z větší části z evropských peněz, zbytek doplatí stát ze svého rozpočtu.

Ústav bude špičkovým pracovištěm aplikovaného šlechtitelského výzkumu. Má také programy vzdělávání pro sadaře a velké pěstitele.
Institut doposud sídlil v nevyhovujících podmínkách zámku. 

Včerejšek byl ve znamení symbolického završení jedné z nejnáročnějších staveb, které se v našem regionu za poslední léta udály. Šlechtitelský institut již má nové sídlo a včera se poprvé otevřel veřejnosti.

Popřát ovocnářům mnoho úspěchů v novém domově přišli zástupci krajské i celostátní politické scény, obyvatelé obce Holovousy a představitelé firem Bak a Hochtief, které měly výstavbu na starosti.

Generace šlechtitelů

„Raduji se za celou generaci mladých šlechtitelů, že mohou pracovat v institutu, který opravdu ponese přívlastek evropský," vyjádřil se bývalý ředitel ústavu Václav Ludvík.

Právě pod jeho vedením se institut v roce 2006 začínal zajímat o možnosti čerpání evropské dotace. Bez jejího získání by výstavba nebyla možná. Dojít ke změně však muselo, neboť holovouský zámek, v němž zařízení desetiletí sídlilo, začal být nevyhovující a navíc o něj projevili zájem restituenti z rodiny Malinských. Teprve předloni bylo definitivně jasné, že šlechtitelé finanční prostředky získají a práce se rozeběhly.

Finance

Do malé obce na Jičínsku tak putovala masivní finanční injekce ve výši 560 milionů korun. Zhruba 480 dodala Evropská unie, zbytek v rámci spolufinancování evropských fondů český stát. Zakázku ve výběrovém řízení vyhrála dvojice firem Hochtief a BAK, jejichž sdružení přijalo název Jablko. Práce započaly předloni a trvaly po celý rok 2014.

Náročné roky nekončí, vlastně začínají další. Nejde jenom o to, že šlechtitelé se musí do místností nastěhovat a zvyknout si na nejmodernější technologie. Náročnějším úkolem bude to, zda holovouský institut poskytovatelům dotace prokáže svou udržitelnost. Obtížnost následujících pěti let si všichni zainteresování uvědomují.

„Ovocnářství je obor, který to nikdy neměl lehké, a nedělejme si iluze, ani v budoucnosti to jiné nebude. Bude to těžkých pět roků, což je doba, po kterou ústav bude muset prokazovat svou udržitelnost," připomněl krajský radní Otakar Ruml.

Rozloha areálu

Areál nového sídla zabírá plochu dvou hektarů a sestává se ze šesti budov, které celkem mají 252 místností. Součástí projektu je vznik nových míst. Výzkumné zařízení již přijalo třicet pracovníků, většinou čerstvě odborně vzdělaných, mladých lidí.

„Chci připomenout, že dnešním dnem se naplnila snaha a úsilí několika generací holovouských výzkumníků, kteří se opakovaně v minulosti snažili vybudovat nové vlastní sídlo ovocnářského výzkumu," uvedl nynější ředitel Jaroslav Vácha.

Historie holovouského zařízení sahá k roku 1951. Jeho hlavní činností je základní a aplikovaný výzkum, především pro velkopěstitele. V rámci vzdělávacích programů poskytuje i poradenství sadařům, kterým tak pomáhá zvyšovat kvalifikovanost a konkurenceschopnost. Již od počátku své existence institut působil v pronajatých prostorách zámku Malinských. Hledání nového domova naráželo na řadu problémů. Nejen finančního rázu. Jako obtížné se ukázalo i najití lokality a vyřešení pozemkových práv.