Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté, především Josef Dvořák, radní Královéhradeckého kraje za oblast investic a majetku, který výuční listy absolventům osobně předal, dále pak předseda školské rady Miloslav Pačesný a člen školské rady za zřizovatele Vladimír Soběslav. Nechyběl samozřejmě ředitel ISŠ Zbyněk Hruška a třídní učitelé jednotlivých tříd: Ladislav Janata, Luboš Malý a Jiří Vojtíšek.

Úderem třinácté hodiny se aulou rozezněla studentská hymna Gaudeamus igitur, poté následovalo přivítání všech přítomných a představení hostů, po němž se ujal slova Josef Dvořák. Ve svém projevu poblahopřál všem absolventům a vyzdvihl důležitost učebních oborů, které mají velkou budoucnost. Připomněl, že na trhu práce jsou tito absolventi očekáváni s otevřenou náručí, neboť kvalitních pracovníků je stále nedostatek.

Slavnostní vyřazené asbolventů ISŠ.Další hosté také popřáli absolventům hodně štěstí, ředitel školy potvrdil slova Josefa Dvořáka a vyjádřil přesvědčení, že všichni absolventi mají před sebou slibnou kariéru v oboru, který právě na zdejší škole úspěšně dokončili.

V letošním roce bylo vyřazeno celkem 36 absolventů učebních oborů elektrikář, elektrikář – silnoproud a nástrojař. Mezi těmito žáky bylo 13 těch, kteří absolvovali jednoleté zkrácené studium v oboru elektrikář – silnoproud a nástrojař. Jednoleté studium je vhodné pro všechny žáky, kteří už mají výuční list nebo maturitu v jakémkoliv oboru.

Z tváří všech absolventů bylo možné vyčíst radost i úlevu, ale i dojetí při přebírání výučního listu. Také rodiče, prarodiče a další přítomní byli pyšní na své potomky, což bylo patrné i z utíraní slz, jimž se v takové chvíli lze jen stěží ubránit.

Tento den se na ISŠ povedl. A my si můžeme jen přát, aby takových krásných dnů bylo více a aby se všem absolventům podařil jejich start do života.   Renata Němcová, ISŠ Nová Paka