Tomuto aktu byl dne 7. června přítomen vzácný host, Josef Dvořák, radní Královéhradeckého kraje za oblast investic a majetkoprávní. Ten ve svém krátkém projevu ocenil práci a výsledky celého pedagogického sboru, vyjádřil spokojenost nad přístavbou nových dílen a následně celého centra, a popřál všem pracovníkům hodně nových studentů. Svá slova adresoval samozřejmě také k absolventům: „Jsem rád, že jste si vybrali právě tuto školu. I můj syn zde loni maturoval a dnes je velmi spokojený s tím, co se zde naučil, neboť vidí, jak přínosné to bylo pro jeho další práci."

Poté se slova ujal i ředitel ISŠ Zbyněk Hruška, který absolventům mimo jiné popřál mnoho štěstí v dalším studiu nebo zaměstnání.

Host z kraje
A pak se začalo s předáváním maturitních vysvědčení, na která netrpělivě čekali absolventi tříd R4A a R4B. Vysvědčení převzali z rukou Josefa Dvořáka, úspěchy jim přáli také ředitel školy a třídní učitelé Renata Němcová a Pavel Augustin. Ti také následně ke svým třídám promluvili a oficiálně se se svými svěřenci rozloučili. Také absolventi nezapomněli na ty, kteří se o ně celé čtyři roky starali a snažili se jim vštípit co nejvíce vědomostí, a připravili si pro ně krátký projev spojený se slovy díků.

Konec této slavnostní chvíle byl doprovázen nejen krásnou hudbou, ale především velkým dojetím.
Všichni absolventi si ale slíbili, že na tuhle školu nezapomenou a že se budou pravidelně vracet, aby si připomněli léta, která zde strávili.
Renata Němcová. ISŠ Nová Paka