Naši školní zahradu zkrášlují starobylé stromy, jež nám zanechali naši předkové. Liliovník tulipánokvětý, na podzim zářící drahokam zahrady, buk lesní nachový, různé druhy vrb a smrků doplňují „modernější" sakury, magnólie, katalpy… Na jaře jsme naši sbírku rozšířili o Strom přátelství – hloh obecný Paulův, připomínající nám naše polské partnery.

V upomínku na otevření arboreta jsme do areálu školy zasadili památeční lípu, náš národní strom, který nám dosud v zahradě chyběl. Pomohl nám ho zasadit přírodovědec Zdeněk Mrkáček, velký znalec a milovník přírody, který se stal patronem našeho školního arboreta.

Na všech přípravných pracích se podíleli žáci 2. stupně – zakreslili polohu jednotlivých keřů a stromů, poté vytvořili plánek celého arboreta, připravili do venkovní vitríny texty charakterizující jednotlivé druhy. Loňští žáci devátých tříd vyrobili „hmyzí domeček", který jsme umístili u vřesoviště. O něj se budou starat žáci 1. stupně.

Dík za finance
Arboretum i dětské hřiště jsme mohli vybudovat díky sponzorům, jimž patří velké poděkování.
V budoucnu bychom chtěli pokračovat s výsadbou dalších druhů stromů i keřů a vybudovat venkovní přírodní učebnu.

Na přelomu 20. století (tedy ve stejné době, kdy vznikala naše školní zahrada) albánský spisovatel a malíř Chalíl Džibrán napsal krásnou myšlenku: „Stromy jsou básně, které země píše do oblak."
Až navštívíte „naši básnickou sbírku", možná usoudíte, stejně jako my, že naše arboretum do „Šrámkovy" Sobotky prostě patří. Přijďte se podívat!   Jana Knapová, ředitelka ZŠ Sobotka