Ovoce, zeleninu, různé bylinky, jiřiny Luďka Brzáka ze Sloveče a práce žáků ZŠ a ZUŠ si tak mohly v předstihu prohlédnout především děti z mateřské a základní školy.

Jablka se letos moc neurodila, proto byl stánek Lužanské akciové společnosti s ovocem brzy vyprodán. Moštovna bělohradských zahrádkářů je již v provozu, v nedaleké Radimi začínají s lisováním tradičně poslední sobotu v září.

Zábavné odpoledne "Vosa jede" plné soutěží a her přilákalo rodiče s dětmi, ale trvalý déšť se projevil na návštěvnosti i na zrušení večerního koncertu místní beatové kapely Yeškovy voči.     Jaromír Šimek