„Současné prostory jsou nevyhovující z více hledisek, chyběla nám i samostatná úpravna zeleniny. Cvičná kuchyně byla zřízena v roce 2000 – 2002, a i když jsme ji modernizovali, byla už koncepčně zastaralá,“ popisuje stav zařízení ředitel školy Petr Jaroš.

Kuchyň se rozšíří přístavbou do školního dvora, přibudou i skladové prostory. Přijdou zbourat příčky, aby se oddělily teplé a studené cesty.

Rekonstrukce včetně modernizace výpočetní techniky a konektivity školy bude stát 11 milionů. Stavba má být předána do užívání 5. listopadu.

„Nově bude ve cvičné kuchyni nainstalována kamera, která bude proces vaření snímat a přenášet do učebny výpočetní techniky. Tady budou žáci v rámci výuky nahlížet kuchařům přímo pod pokličku,“ popisuje Jaroš jednu z novinek modernizace.

Škola už má také připravený náhradní plán na září. Kuchaři budou vstřebávat teorii, na říjen mají dohodnutou praxi. V listopadu už budou vařit v novém. „Řadu akcí, na které jsme zajišťovali občerstvení, jsme museli zrušit. Snaha dodavatelů je termín zkrátit,“ vyjadřuje se Jaroš ke komplikacím.

Ilustrační foto.
Druhá úpravna vody pro Hořice projde celkovou rekonstrukcí

Přehled investic do středních škol v kraji

Náchod

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického – stavební práce 4 160 447,70 Kč (IROP)
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce - 56 688 902,93 Kč (IROP)
Decentralizace topení Vel. Poříčí (org. 344) 5 526 700 Kč

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř
IKAP - rozvody vody, elektřiny pro laboratoř – 93 000 Kč
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce – 7 242 208 Kč (OPŽP)
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě – stavební práce 5 980 176,95 Kč (OPŽP)
Střední škola řemeslná Jaroměř, Studničkova 260
Oprava střechy, výměna střešní krytiny vč. Atiky -14 897 000 Kč

Trutnov

Gymnázium Trutnov
Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce - 24 394 841,60 Kč (OPŽP)
Výměna oken a vstupních dveří – 6 141 000 Kč
Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola
IKAP - víceúčelová polytechnická učebna a laboratoř fyziky – 313 544 Kč
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2069
Rekonstrukce podlahy školní jídelny- 1 023 000 Kč

Rychnov nad Kněžnou

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce - 22 656 480,92 Kč (OPŽP)
VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce – 589 417 Kč (IROP)
Havárie vodovodního potrubí ŠJ - 1 584 000 Kč
Stavební úpravy Javornická 1501 (Pedag.psychol.poradna) – 8 268 000 Kč

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670
Přístavba spojovací chodby k budově – 6 200 000 Kč

Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – stavební práce – 8 589 765,92 Kč (IROP)
Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a  modernizace odborných učeben zubních techniků – stavební práce - 713 293,00 Kč (IROP)
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce - 44 489 248,99 Kč (IROP)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory - SOŠ a SOU Vocelova HK – stavební práce - 9 628 504,50 Kč (IROP)
Rekonstrukce elektroinstalace vč. výměny osv. těles – 1 697 000 Kč

Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefanikova 549
Stavební úpravy - sociální zařízení - 2 477 600 Kč

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce – 18 837 115,65 Kč (IROP)
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce – 7 464 750,80 Kč (IROP)
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – stavební práce – 4 027 986 Kč (IROP)
Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou – stavební práce - 18 968 275,40 Kč (IROP)

Jičínsko

Lepařovo gymnázium, Jičín
Neprobíhá žádný projekt OPŽP ani IROP

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
Rekonstrukce školní kuchyně - 14 712 000 Kč

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka (IROP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce - 3 368 235,36 Kč
Úpravy cvičné kuchyně

Zemědělská akademie Hořice
Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice (IROP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce - 68 549 955,74 Kč
Rekonstrukce školního statku

Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad (OPŽP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce - 23 652 359,59 Kč
realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výměně vnějších výplní otvorů, zateplení obvodového pláště a střešních konstrukcí objektu a instalaci lokálních jednotek nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

VOŠ a SPŠ Jičín
IKAP – rekonstrukce učebny 603 100,- Neinvestice

Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ Jičín (OPŽP)
Stavební práce probíhají – cena za st. Práce – 15 458 616 Kč
zateplení obálky objektů budovy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100, výměnu výplní otvorů u objektu tělocvičny včetně doplnění systému využití odpadního tepla a dále stavební práce s těmito úpravami související.

Hořice - stavba chodníku
Přes Havlíčkovu ulici po přechodu