Za pomoci studentské organizace AIESEC jsme k nám do školy pozvali skupinu lektorů z pěti zemí celého světa, aby našim žákům přiblížili svou zemi. Navštívilo nás tedy sedm lektorů z pěti zemí – z Egypta, Brazílie, Číny, Indonésie a Gruzie. Dorozumívacím jazykem byla angličtina.

V pondělí a úterý jsme měli možnost prohlédnout si fotografie z těchto zemí, poslechnout si typickou hudbu, zatančit si typické tance a také napsat své jméno v gruzínské či arabské abecedě. Pobavilo nás také psát pomocí obrázkových hieroglyfů.

S lektory z Číny jsme se naučili jednoduché cvičení Taj-chi a také speciální masáž očí. Zkrátka program byl velice pestrý a každý si mohl rozšířit své obzory a vyzkoušet si nové věci na vlastní kůži. Ve středu probíhala ve školní tělocvičně Global village, setkání všech zemí na jediném místě. Tady žáci mohli ochutnat pokrmy podávané v zemích lektorů, vyzkoušet si typické svatební oblečení používané v Indonésii, napít se z kravského rohu, ze kterého se v Gruzii pije na symbol přátelství.

Egyptské pyramidy i vystřihovánky
U stánku Nourah z Egypta si prohlédli dekorační předměty ve tvaru pyramid a také se dotknout papyru. Lektoři z Číny nám pověděli o důležitosti spring paper cutting – vystřihovánek z papíru, které se lepí na okna, aby do domu přišlo štěstí. Stážisté nás navštívili právě v době, kdy v Číně probíhal jarní festival, a proto bylo toto povídání skutečně aktuální.

Odpoledne na Global village byla zvána také veřejnost, kde se každý z příchozích mohl pozeptat na to, co ho zajímá. Děkujeme tímto všem za návštěvu a doufáme, že jste se dozvěděli spoustu nového, tak jako naši žáci, kteří byli také zvídaví a ptali se. Víte třeba, že v Egyptě není pro ženy povinné nosit vlasy zahalené v šátku? Ale pokud se tak dívka kolem svých šestnácti let rozhodne, ukazuje tím svou víru v boha. Šátek smí žena svléknout v prostředí domova a její vlasy nesmí vidět pouze cizí muži.

V Číně vyučování na střední škole začíná už v 7 hodin ráno a končí kolem 6. hodiny večer, tedy velmi dlouho, a žáci od 6 do 12 let se tu učí nejprve jen tři předměty – čínstinu, matematiku a cizí jazyk – angličtinu.

Gruzínská abeceda je jedna ze 13 unikátních abeced na světě a psát v ní není jednoduché. Indonéský tanec je velmi půvabný a ladný. V období karnevalu jsou brazilské ulice plné lidí v nejrůznějších kostýmech a oslavy jsou skutečně bujaré. A ta brazilská hudba, to je krása! Zkrátka bylo na co se dívat a o čem povídat.

České speciality 
s modely aut
V našem českém stánku mohli stážisté ochutnat české buchty, prohlédnout si modely aut Škoda, českou bižuterii, knížky o krtečkovi a mnoho dalšího. Ve čtvrtek jsme v prezentaci naší země pokračovali programem, který si žáci v anglickém jazyce pro lektory připravili. Téma bylo „A day in my life – Den v mém životě". I ti nejmladší žáci dokázali použít anglický jazyk k tomu, aby stážistům sdělili, jaké oblečení v jednotlivých ročních obdobích nosí či jaké barvy mají rádi.

Další třídy si společně s lektory vyrobily loďky z papíru, zazpívaly si a zatančily na anglické písně a také zkoušely česká slova. Pátá třída se zaměřila na to, jak u nás slavíme Vánoce. Ani dárečky a cukroví nesmělo chybět.

Šesťáci pak povídali o Velikonocích, zdobení vajíček a pletení pomlázek. Stážisté si mohli vše vyzkoušet. V sedmé třídě jim povídali o svých volnočasových aktivitách. Airsoft či divadelní kroužek stážisty skutečně zaujal. Vyzkoušeli si i některé kostýmy, které žákyně přinesly na ukázku.
Osmá a devátá třída připravila prezentace plné informací a fotografií týkajících se Pecky i celé České republiky. Odpoledne jsme procházku Peckou zakončili na našem hradě, kde jsme si krátce povídali o české historii. A protože se ve škole učíme i ruský jazyk, museli jsme si zkusit popovídat se stážistkou z Gruzie v ruštině. Sice umíme jen základy, ale přesto jsme skládali jednoduché věty o sobě a také jsme stážistce pokládali jednoduché otázky.

Kéž by tento zábavný týden tak rychle neskončil. Ještě bychom určitě měli o čem povídat. Vždyť je to bezva, že do našeho malého města zavítala kultura z pěti různých států a netradiční formou jsme si mohli ověřit, že má smysl se učit cizí jazyky, protože je to prostředek, jak můžeme komunikovat s lidmi z celého světa a dozvídat se nové a nové informace.

Celý projekt nám také pomohl uvědomit si hodnotu naší kultury, našich památek a tradic. Není tohle to nejdůležitější, k čemu má výuka vést?    Lucie Morávková