Další dvě vyučující jsou doma z důvodu ošetřování člena rodiny a jedna je delší dobu v pracovní neschopnosti. Provoz obstarává pět vyučujících a dva asistenti. Rodiče byli o situaci vyrozuměni prostřednictvím SMS a byli požádáni, aby děti do školky, pokud to bude možné, neposílali. V pondělí dorazilo do zařízení 45 dětí, což oslabený pedagogický sbor dokáže zvládnout.

Kapacita mateřské školy je 146 dětí v pěti třídách. Nyní jsou v provozu pouze dvě.

V Mateřské škole ve Fügnerově ulici má pozitiní covid test jedna pracovnice školní jídelny, proto museli všichni zaměstnanci jídelny do karantény. Obědy pro děti jsou zajištěny ze školní jídelny v Poděbradově ulici na Novém Městě. Odsud dočasně nastoupily do školky dvě kuchařky, které v mateřské škola zajistí svačinky a omývání nádobí.