I přes dotační podporu kraje a ministerstva pro místní rozvoj musela obec investovat téměř 2,5 milionu korun ze svého. Což, jak přiznává starosta Alois Jirsák, se ne vždy setkalo s plnou podporou obyvatel.

Škola prošla nezbytnou opravou od sklepa až po půdu. Byla vyměněna okna, střešní krytina, topení a elektroinstalace. Na závěr došlo k renovaci tělocvičny, která byla vybavena potřebným sportovním náčiním. Vedení školy dokázalo zajistit finance na pořízení nové výpočetní techniky a moderních učebních pomůcek.

Škola nyní odpovídá všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům, díky investicím se též zvýšila její kapacita. „K dokonalosti už chybí jen nová fasáda, do té se ale v dohledné době určitě pouštět nebudeme,“ dodává starosta Jirsák.