Jednotlivé třídy mířily různými cestami k pramenu Kalíšek, kde pro ně „parlamenťáci", což jsou zástupci třetího až devátého ročníku, připravili nejrůznější úkoly a hry, jejichž cílem bylo stmelit třídní kolektivy, připomenout dětem, že s kamarády a přáteli, na něž se můžeme spolehnout, dokážeme překonat nejednu nesnáz či vymyslet originální řešení.

Cíl pochodu byl kousek od školy, ve Smetanových sadech. A třída, která poctivě prošla všemi kontrolami na své trase, složila následující moudro: „Naučili jsme se létat v oblacích jako ptáci, plavat ve vodě jako ryby – zbývá jediné; naučit se žít na Zemi jako lidé". Poté, co děti vysvětlily, jak rozumí těmto slovům, mohl zástupce třídy objevit tajemství zlatého vejce. Neukrývalo žádný hmotný poklad, ale další moudro, které vyslovil svatý Jan Zlatoústý: „Přátelství je veliká věc, jehož velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností."

Nikdo nezaváhal, ani ti nejmenší, když svými slovy vyjadřovali, co autor citátu mínil. A vzhledem k tomu, že žil na přelomu čtvrtého a pátého století, jsou jeho slova časem bezpochyby prověřená. Snad jejich význam vezmou za svůj i dnešní děti facebookové generace.   Jindra Váchová