Rekonstrukce základní školy, která byla zahájena loňského roku renovací školní jídelny s celkovými náklady 22 milionů korun, dále pokračuje.

Co letos?

Letos je na řadě nástavba nad školní jídelnou, kde by měly vzniknout čtyři speciální učebny a cvičná kuchyňka. Práce pokračují podle plánu, a tak se dá předpokládat, že by měly být ukončeny do zahájení nového školního roku.
Z jedenácti milionů korun nákladů tvoří 9,7 milionu korun dotace. „Touto přístavbou získáme dost učeben, abychom si už nemuseli pronajímat další v zahradnické škole, což nás stojí značné peníze,“ uvedl starosta Josef Táborský.
Rekonstrukce školského areálu ale zdaleka nekončí. Ještě letos plánují rozpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu tělocvičny, spojovacího koridoru mezi školou a jídelnou a potřebného zázemí. S projektem je připravována i žádost o dotaci, neboť náklady se budou pohybovat kolem padesáti milionů korun.

Slovo na závěr

„Do nových prostor pravděpodobně umístíme kmenové třídy I. stupně, jedna z učeben bude využívána k výuce angličtiny,“ upřesnil ředitel školy Pavel Berný.