Návštěvníci si budou moci připomenout historii budovy od roku 1876, kdy byl položen na místě bývalé vinopalny první základní kámen, do současnosti. Rodičům žáků je škola otevřena trvale i kdykoliv během výuky.

Dnes najdeme v přízemí budovy mateřskou školu a ve vyšších patrech se pak vzdělávají žáci 1. stupně základní školy.
Pod vedením ředitelky Kamily Machurové se základní i mateřská škola přiklonila k respektující výchově žáků. Mateřská škola dnes pracuje podle metody Montessori a základní škola využívá metody moderní i klasické.

Vzhledem k dobré spolupráci s obcí Dětenice je škola dnes i velmi dobře vybavena pomůckami pro žáky s nadprůměrným nadáním i pro žáky se speciálními výukovými potřebami, což je pro všechny také velkou výhodou.

Cílem pracovníků školy je maximálně vzdělané šťastné dítě, což je určitě důstojným pokračováním v odkazu těch, kteří před 140 lety školu zakládali. (ou)