Projekt Výzva 56 obsahoval čtyři klíčové aktivity. Škola se zapojila do tří:
a) čtenářské dílny, v rámci této aktivity učitelé 1. stupně a učitelé českého jazyka absolvovali školení a následně získané poznatky zúročili ve svých hodinách. Zároveň projekt umožnil získat velký počet knih do školní knihovny, abychom mohli zvyšovat čtenářskou gramotnost
b) vzdělávací pobyt tří učitelů na Maltě za účelem zdokonalení v anglickém jazyce
c) vzdělávací pobyt čtyřiceti žáků a čtyř pedagogů v Anglii. Zde kromě jazykového kurzu absolvovali prohlídku historických míst Londýna – např. The Tower, The Globe, Trafalgar Square…

Mimo Londýn navštívili ještě Brighton a Portsmouth. Vše zdárně absolvovali a vrátili se plni dojmů a zážitků.

Čtyři různé aktivity pro žáky i pedagogy

Projekt Výzva 57 opět obsahoval čtyři klíčové aktivity. My jsme se zapojili hned do všech čtyř:
a) rozvoj technických dovedností žáků. Chlapci a děvčata v rámci technických činností zhotovili výrobek ze dřeva. Každý žák musel pracovat postupně s různým nářadím, aby svůj výrobek opracoval až do konečné podoby. V rámci této klíčové aktivity mohla škola vybavit školní dílny novými stroji a nářadím.
b) týkalo se školení učitelů technických činností. Zúčastnila se pedagožka Jarmila Tázlarová, která načerpala nové poznatky a metody pro práci ve školních dílnách.

c) a d) se týkalo rozvoje jazykové gramotnosti, tzv. Blended learning, jak pro učitele, tak pro žáky.
Jsme rádi, že jsme se do těchto projektů mohli zapojit. V případě dalších projektů vyhlašovaných MŠMT se těchto aktivit zúčastníme.    Milan Schlögl