V deset hodin dopoledne škola otevřela své brány a vítala hosty, absolventy, rodiče, bývalé učitele i zaměstnance, aby se podívali, jak za uplynulé roky změnila svou tvář. Při slavnostním zahájení vystoupil současný ředitel školy Zdeněk Burkert, který přivítal bývalé i současné pedagogy, hosty, rodiče, připomenul něco málo z historie i současnosti školy a popřál škole spoustu úspěšných let.

Sbor Čmeláčků pod vedením Břetislavy Dixové a Petry Bílkové se postaral o příjemné hudební vystoupení. Nejvíce lákavá byla samostatná prohlídka tříd a odborných učeben. Návštěvníci nahlíželi do sbírek fotografií, od černobílých z roku 1986 až po ty současné, při kterých vzpomínali na chvíle strávené v této budově.

Mnozí také s úsměvem vzpomínali na uplynulá léta v dostupných kronikách školy. Se zájmem si návštěvníci listovali novými učebnicemi a vyzkoušeli moderní školní pomůcky a vybavení. V učebně přírodopisu si mohli nechat změřit svůj krevní tlak nebo vyzkoušet, jak funguje senzor absolutního tlaku a teploty. Velký zájem projevili návštěvníci i o Eiffelovu věž ve virtuální realitě v učebně zeměpisu.

Zároveň se mohli těšit z úspěchů v dopravní výchově, florbalu, fotbalu, basketbalu a dalších sportech. Na interaktivních tabulích příchozí zhlédli projekci o historii školy, prezentace projektů, fotografie či videa. Současní žáci z 9. ročníku v odborných učebnách hostili a provázeli návštěvníky, pro které bylo připraveno i malé pohoštění.

Celý den otevřených dveří byl velmi zdařilý, převládala zde pozitivní nálada a ničím nerušená atmosféra. Děkujeme všem, kteří do naší školy zavítali. „Husitské" přejeme do její další třicítky jen to nejlepší, aby ji naplňoval radostný tvůrčí duch a dětský smích a spousta spokojených žáčků.    pedagogové ZŠ Husitská