Sraz eRekce
Automobilový sraz určený historickým vozů Škoda s názvem Jičínské eRekce 2012 se tentokrát uskutečnil v sobotu 8. září na Zvičině. Návštěvníci zde mohli spatřit např. několik vozů Škoda 110R, dále Škodu Spartak, Škodu 1000MB, Škodu 110L zvanou Šemík, se kterou přijel na sraz Tue Pol Halvorsen až z Dánska, nebo vůz konecchlumské posádky Aleš Hlawatschke, Jiří Měsíček, kteří upravili svoji Škodu 130L do expediční podoby.

V poledne z vrcholu Zvičiny odstartovala automobilová orientační soutěž, která za pomoci šipkových itinerářů dovedla soutěžící posádky do cíle v jičínském kempu Rumcajs. Pro účastníky připravili pořadatelé celkem 95 km dlouhou trasu, na které plnili téměř 70 různě obtížných úkolů. Mezi ty jednodušší patřilo například zapisování názvu projížděných obcí, zjišťování telefonních čísel na místní živnostníky či hledání spojů na autobusových zastávkách. Obtížnější pak byla třeba navigace dle pokynů zapsaných v Morseově abecedě, poznávání určených míst dle fotografií, které posádky obdržely na startu, počítání zatáček na hořickém závodním okruhu nebo dovednosti při plnění úkolů na průjezdových kontrolách.

Zlatým hřebem soutěže byl konec první etapy v Konecchlumí, kde na místním koupališti musely posádky předvést své řidičské umění i v nafukovací kanoi.

Hodnocení

Dle sdělení pořadatele akce Vladislava Chalupy bylo v cíli hodnoceno celkem 14 posádek. „Soutěž byla určitě náročná, ale jak se ukázalo, žádný z úkolů nebyl nesplnitelný a mnoho posádek nás velice příjemně překvapilo především svým nasazením a vervou, s jakou se do soutěže pustily. Je vidět, že lidé mají stále zájem aktivně se bavit a zdravě soutěžit, a ne jenom trávit čas v hypermarketech nebo před televizí."

Nejlepšího výsledku dosáhli Jiří a Klárka Najmanovi z Poděbrad, druzí skončili David Márinka s Davidem Nedvídkem a třetí místo obsadila dvojice Jan Hurdálek, Michal Bednařík.

Z místních posádek vybojovali nejlepší výsledek Ivan Lev a Honza Soldán z Dílců, kteří obsadili velice hezké čtvrté místo. Poděkování a ocenění pořadatelů patří i posádkám, které dobrovolně vzdaly soutěž, aby pomohly kolegovi při řešení technické závady na jeho vozidle.

Jelikož ale účelem celé akce bylo především pobavit sebe i ostatní, zvítězil vlastně každý, kdo s úsměvem na tváři dorazil až do cíle.
Podrobnější informace, odkazy na fotografie a videa, včetně soutěžních itinerářů a jejich vyhodnocení je možné získat na webstránkách http://www.skoda110r.cz