Zaměřili se na projekt Ekologická zátěž – skládka Zebín, na který město získalo v roce 2012 dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši cca 24 milionů korun.

„Podle předběžného vyjádření nebyly zjištěny žádné závady, které by měly vliv na výši poskytované dotace. Písemné výsledky auditu včetně případných doporučení získáme během několika měsíců," uvedl projektový manažer Ladislav Brykner.

Audit prověřoval například plnění podmínek OPŽP v oblasti účetnictví, veřejných zakázek, uzavřených smluv a podobně.   Magdaléna Doležalová