Závod nese pojmenování po propagátorovi a zakladateli českého skautingu, profesoru Antonínu Benjaminu Svojsíkovi. Klání mělo označení „Dnes jako před sto lety“ a celé to bylo zahájeno slavnostním průvodem centrem města. Průvod dvou set krojovaných skautů a skautek doprovázela dechová kapela Táboranka.

Po slavnostním průvodu a nástupu se soutěžící družiny vypravily na trasu, kde na ně čekalo deset stanovišť zaměřených na manuální zručnost (zde přesouvali 200 kg těžké břemeno pomocí kulanů a pajcru), řešení krizové situace (zde řešili setkání s nepříjemnými bezdomovci), fyzickou zdatnost, všeobecné znalosti (nejen skautské), pozorování všímavost (zde hledali rozdíly v živých obrazech znázorňujících přísloví), první pomoc, řešení konkrétního problému (jak dostat lano přes vysoko rostoucí větev, aby se na ní dalo vylézt), hledání informací (zde rozeznávali cizí jazyk a podle toho volili správný slovník a překlad), schopnost překonat se (lovení spadlého předmětu z wc) a pořadové cvičení (zde si zkoušeli velet a dávat povely k pochodu, otáčení a formování útvaru).

Závodu se zúčastnilo 8 chlapeckých družin a 6 dívčích družin. První dvě družiny chlapecké a dívčí postupují na krajské kolo Svojsíkova závodu, které bude 14. – 16. června v Miletíně.

Pořadí družin:

1. Ostříži (Lázně Bělohrad), 2. Vlci (Nová Paka), 3. Medvědi (Jičín), 4. Byzoni (Jičín), 5. Lišáci (Nová Paka), 6. 3.oddíl Hořice, 7. Stopaři (Líbeznice), 8. Medvědi (Nová Paka)

1. Severky (Jičín), 2. Sněženky (Hořice), 3. Bouřky (Lázně Bělohrad), 4. Lentilky (Nová Paka), 5. Amazonky (Nové Město nad Metují), 6. Motýlci (Nová Paka)

Večer byl zapálen slavnostní oheň svatého Jiří, u kterého se sešlo a společně si zazpívalo na 80 skautů a přátel novopackého skautingu. U ohně vždy zavzpomínají zástupci oddílů a střediska na uplynulý rok a nastíní výhled na následující měsíce.

V neděli se v klášteře Nanebevzetí Panny Marie uskutečnila mše za skauty, kteří zemřeli při plnění skautské myšlenky a živé jenž plní a předávají skautské ideály. Prostory kláštera byly zcela zaplněny a i přes chladné počasí skauti byli oděni v krojových košilích a vedle oltáře vydržela bez třasu stát vlajková četa s oddílovou a střediskovou vlajkou.

Odpoledne bylo pak věnováno široké veřejnosti, která si v okolí klubovny mohla vyzkoušet skautské dovednosti na stanovištích z předchozího dne.

Oslavili mezinárodní den a radovali se z nové dodávky.
Oslavili mezinárodní den a radovali se z nové dodávky

Za novopacké skauty napsal Jindřich Beneš – Béňa