Na čtyřkilometrové trase nás čekalo prověření znalostí ze zdravovědy, přírody, šifry, stavba stanu, manuální zručnost, logické myšlení, práce s mapou, vyhledávání informací, řešení krizových situací, znalostí o vlasti a skautingu a dokonce se prověřovaly i kuchařské dovednosti a znalost dopravních značek. Nelehká byla i překážková dráha.

Hlídka světlušek ve složení Johanka Angelini, Simona Beranová, Zuzana Filsaková, Lucie Hodačová, Adéla Machová, Michaela Nožičková a Tereza Pazourová získala 184 bodů a z jedenácti zúčastněných hlídek skončila děvčata na druhém místě. Lepší byly jen světlušky z Lázní Bělohrad, které získaly o jeden bod více a postupují do republikového kola.

Hlídka vlčat ve složení Robin Bureš, Filip Dejl, Václav Houfek, Tomáš Kuba, Oleksandr Myhalynyuk, Tadeáš Prodělal a Jan Prostředník získala 175 bodů a spolu s dalšími dvěma hlídkami skončila na prvním místě. Bohužel však do republikového kola může postoupit jen jedna hlídka a muselo dojít k rozstřelu, ve kterém však lépe uspěla hlídka z Červeného Kostelce, na druhém místě skončila vlčata z Nové Paky a na nás zbylo třetí medailové umístění.

PÍLE HLÍDEK
Je to skvělý úspěch, protože aby se hlídky dostaly do krajského kola, musely v základním okresním kole porazit všechny své soupeře a postoupit z prvního místa. Velká píle, s jakou přistupovali všichni k přípravě, se tedy vyplatila.

Vedení střediska tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě světlušek i vlčat do okresního i do krajského kola a zejména Adéle Burdové, Evě Hodačové a Vojtovi Práškovi za doprovod do krajských závodů.

Děti si závody užily, počasí vyšlo na jedničku a nyní se už těší na to, co zajímavého a nového je čeká na srpnovém čtrnáctidenním táboře. Ještě jednou všem děkujeme a světluškám a vlčatům gratulujeme.   Jarmila Veselá a Michal Císař, vůdci oddílů, Skautské středisko Brána Jičín