Dopolední program
Program začne v 9.30 hodin v radimské restauraci, kde bude v salónku otevřena výstavka kronik, historických předmětů a fotografií. Ve stejný čas na sále začne beseda s ing. Jiřím Frýbou o publikaci Šest století u nás a promítání dochovaných filmů z dřívějších let. Publikace Šest století u nás popisující historii obcí Tužín a Podhájí od první zmínky v roce 1406 a mapující majitele jednotlivých stavení, bude prodávána na odpolední oslavě s dalšími upomínkovými předměty.

Zahájení oslav ve 13.00 hod u kapličky na Tužíně
• Přivítání hostů
• Vysvěcení opravené kapličky a uložení poselství
• Ukázka zásahu hasičů se stříkačkou z roku 1926
• Pouťová veselice s písničkami Řehečského kvarteta
Během akce se děti budou moci svézt na koni a na hasičském autě Máňa.

Oslavy budou zakončeny pouťovou zábavou, která začne ve 20.00 hodin v sále hospody U Růže v Radimi, hraje Sonet.

Občerstvení je zajištěno jak na Tužíně, tak i v restauraci U Růže, kde bude možné od 11.00 hodin poobědvat.