Obnova více než šestikilometrového úseku byla realizována díky Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod.
Náklady na opravu přesáhly částku 60 milionů korun a práce trvaly 26 týdnů.

Průběh stavby
„Silnice se opravovala postupně za plné uzavírky. Dodavatel stavby zesílil konstrukci vozovky a jednoho silničního mostu a také obnovil odvodnění. Součástí prací byla také úprava vjezdů a sjezdů, ale dosavadní výškové i šířkové poměry zůstaly zachovány. Věřím, že po této investici bude silnice dlouho sloužit motoristům," řekl u příležitosti slavnostního otevření náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.

Opravený úsek začíná u odbočky na Svatojánský Újezd, pokračuje k obci Choteč a Lužany a končí na křižovatce se silnicí první třídy číslo 16 v lokalitě Na Špici.

Renovace silnice byla rozdělena na tři části, poslední, nejnáročnější, byla provedena v letošním roce.    (mf)