O opravě silnice, která svými dírami a mnohačetnými záplatami připomínala spíše tankodrom, se mluvilo už více než 30 let. Kromě tristního stavu vozovky bylo potřeba zlepšit také parkování, které obyvatelé dosud řešili odstavením aut ledabyle u krajnice, a nebezpečnou křižovatku na náměstí, kde se ulice napojuje na hlavní tah na Hořice a Dvůr Králové.

Stavba začala v dubnu letošního roku a v půlce listopadu se podařilo dokončit i dílčí úpravy přilehlých ulic a zahájit zkušební provoz komunikace.

Mezi Sadovou a Sověticemi.
Tady bude za dva roky dálnice D35. Teď je to jen rozorané pole a pár bagrů

"Děkujeme všem, kteří prokázali svou trpělivost a pochopení. Akce to nebyla vůbec jednoduchá. Nebylo to jenom o vyměně povrchu, ale i o nové kanalizaci a to jak splaškové, tak dešťové. Dešťová voda je například svedena až do ulice Arnoldova, kde ústí do potoka. Byly vybudovány nové kanailizační přípojky k domům, nové chodníky, parkovací polchy, veřejné osvětlení atd.," uvědomil svésousedy starosta Miletína Miroslav Nosek na sociální síti Facebook.

První projekty na rekonstrukci hlavního průtahu Miletínem od Bělohradu vznikly už v roce 1991. Na investici se kromě miletínské radnice, která se zapojila částkou 3,5 milionu korun, podílela také VOS Jičín, která zajistila přípojky a kanalizaci a Královéhradecký kraj, který zajisttil kompletní opravu silnice.