V rekonstruovaném úseku jsou vyjeté koleje, trhliny a poruchy vrchního koberce. Renovace vozovky třetí třídy má být dokončena v prosinci roku 2023.