Nejprve došlo k vyčištění příkopů, poté následovala důkladná sanace propadlých krajnic. Mezitím stavbaři budovali nové odvodnění v zatáčce u rybníka. K několika drenážím přibyly také horské vpusti, které převádí dešťovou vodu z jedné strany na druhou. Zabraňují tím poškozování konstrukce komunikace a namrzání vytékající vody na vozovce.

Dvě silné vrstvy asfaltu, společně s geomřížemi na problematických úsecích, zajistí kvalitní svezení a dlouhou životnost celého díla. Rekonstruována byla také křižovatka před Šárovcovou Lhotou, včetně všech odboček.