Od pondělí 25. března bude zahájeno pokračování plánované opravy silnice I. třídy číslo 35 v Ostroměři. Silniční provoz v tomto místě bude po celý týden v době nejvyšší intenzity dopravy řízen pověřenými pracovníky ze strany zhotovitele stavby. Mimo uvedenou dobu bude provoz řízen semafory.

Objízdná trasa kvůli uzavírce železničního přejezdu v Ostroměři od 2. do 8. dubna.Zdroj: Policie ČRV termínu od 2. do 8. dubna bude navíc v Ostroměři na silnici I. třídy číslo 35 probíhat oprava železničního přejezdu P4462. V tomto případě dojde k úplné uzavírce hlavního tahu na Hradec Králové. Objízdná trasa ve směru od Hradce Králové na Jičín je společná jak pro osobní tak i nákladní automobily. Odklon z hlavního tahu bude zřízen v Hořících a pokračovat bude dále ve směru na Lukavec u Hořic, Lázně Bělohrad, Choteč, Lužany a následně se v místě zvaném „Na Špici“ napojí na silnici I. třídy číslo 16.

Z opačného směru od Jičína na Hradec Králové budou objízdné trasy řešeny zvlášť pro osobní a nákladní dopravu. Pro osobní vozidla do 3,5 tuny povede objízdná trasa z Ostroměře přes Domoslavice, Dobrou Vodu u Hořic a Bílsko u Hořic, kde se napojí na silnici I. třídy číslo 35. Pro nákladní vozidla povede objízdná trasa po silnici II. třídy číslo 327 směrem na obec Chomutice, Staré Smrkovice, Ohnišťany, Sukorady, Bašnice.

Silniční železobetonový most na přeložce silnice I/35 v Hořicích.
Oprava mostu čeká na termín

V souvislosti s rekonstrukcí mostu na obchvatu města Hořic dojde v době od 8. dubna do 16. října 2020 k úplné uzavírce silnice I. třídy číslo 35. Objízdná trasa vedená po místních komunikacích si ještě před uzavírkou vyžádá rozšíření křižovatky ulic Táboritská a Husova. Rovněž dojde k opravě železničního přejezdu P5403, a to z důvodu plánované intenzity dopravy.

V nejbližší době budou zahájeny práce na záruční opravě silnice I. třídy číslo 16 v úseku Nová Paka - Kumburský Újezd v Nové Pace.

Všechny objízdné trasy budou značeny v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích za pomoci přechodného dopravního značení, které bude za snížené viditelnosti doplněno o výstražnou světelnou signalizaci.

Titulní strana oficiálního webu města Nová Paka.
Spor o webovou diskuzi! Podle ředitelů stoka, podle radnice malichernost