Budování přeložky Jičín – Robousy – Valdice v délce 3,5 kilometrů potrvá přibližně dva a půl roku. Deníku to potvrdil ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Severní obchvat města bude začínat na kruhové křižovatce v Robousích. Odtud bude nová komunikace mířit na Valdice, obejde zdejší trestnici a u Těšína se napojí na silnici druhé třídy na Lomnici nad Popelkou a Semily. Obchvat vyvede mimo Jičín tranzitní dopravu, která nyní přetěžuje ulice v centru.

„U Robous vznikne ještě jedna kruhová křižovatka s podchodem pro pěší a cyklisty, další bude u Těšína. Komunikace mezi Studeňany a Valdicemi čeká přemostění,“ upozorňuje nás na další stavební úpravy Martin Duczynski z jičínského odboru dopravy.

„Přeložka silnice II/286 nahradí část obchvatu Jičína na severovýchodní straně. Díky ní se odlehčí doprava v centru města. Tato stavba je zařazena mezi akce, které se budou ucházet o spolufinancování z IROP,“ uvádí první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za dopravu.

Nová spojka tak uleví nejen Valdicím, ale jičínským ulicím Revoluční, Sv. Čecha, Vrchlického, Českých bratří, Husově, Hradecké, Maršála Koněva, Kollárově, Jiráskově a Zahradní, kudy vede v tuto chvíli jediná povolená trasa pro nákladní dopravu.

„Pozemky jsou ošetřeny smlouvami se všemi provozovateli sítí, je dána žádost o stavební povolení, máme závazné stanovisko památkářů, takže doufejme, že všechno zdárně proběhne,“ uvedl ke stavbě místostarosta Jičína Petr Hamáček.

Ještě než se do budování důležité přeložky zakousnou stroje, oblast v předstihu prozkoumají archeologové. Výzkum provedou odborníci z Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Předběžně by se do práce mohli pustit na jaře. Rozhodující bude počasí, neboť archeologům nejvíce brání v práci rozbředlý, bahnitý terén.

„Potíž je v tom, že my dopředu netušíme, co se zde může skrývat. Terén v této oblasti je na základě našich předchozích zkušeností vhodný pro pravěké osídlení. Je tu úrodná půda, mírný terén. Proto je pro nás velké překvapení, že se tu zatím nenalezlo téměř nic,“ říká archeolog jičínského muzea Radek Novák. Práce odborníků jsou limitovány částkou 565 tisíc korun. Na ni se shodl kraj s pracovníky muzea.