Toto setkání bylo určeno pro děti mladší šesti let. V Holovousích se sešlo pět přípravek. Předvedly své hasičské dovednosti v požárním útoku, štafetě dvojic.

Závod požární všestrannosti si děti zaběhly se svými vedoucími v přilehlém zákoutí chodovického rybníka. Na závěrečném nástupu děti dostaly nejen sladké a věcné odměny, ale i zlaté medaile na krk, děkujeme OSH Jičín.

Poděkování také patří místním hasičů a dorostencům za dobře připravené zázemí, dětem i vedoucím za trpělivost s jakou se hasičskému kroužku věnují.   Petra Baliharová