Jak představit hosta na Křesle ve čtvrtek 14. dubna v 17 hodin v obřadní síni města Libáně?

Jmenuje se Hana, a že je to sestra slavného spisovatele Arnošta Lustiga, se pozná hned, jakmile vstoupí do sálu. Ve svých dvaadevadesáti letech stejně bezprostřední na to, co v životě prožila, se osobní pílí a disciplínou udržuje v obdivuhodné formě duševní i tělesné. Dokáže vyprávět skoro o všem, jenom u dvou slov se jí zadrhává hlas. Tím prvním je bratr Arnošt a tím druhým je Osvětim. I když vypráví pomalu a přesně, tyhle vzpomínky ze sebe vychrlí.

Bezpochyby výrazná osobnost nečetné skupiny lidí, kteří svou prací, zkušenostmi a prožitky pokrývají bezmála celé dvacáté století. Byla to mnohdy bouřlivá pouť životem. Hudební skladatel Daniela Dobiáš pojmenoval dnešní pořad Jsem sestra Arnošta Lustiga s tématikou Holokaustu. Přežila Terezín, Osvětim, Frybourg a Matthausen, především měla krásný a posilující vztah s bratrem Arnoštem. Součástí pořadu je zhudebněná poezie dětí, kterou napsaly v terezínském ghettu a zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš.

Protože je celosvětově unikátní, že děti zavřené ve zdech ghetta a odtržené od rodiny tvořily hodnotné básně a obrazy, tak je o tento projekt obrovský zájem nejen v našich městech,také v řadě zemí světa. „S tímto emocionálně prožitým pořadem jsme účinkovali na světových festivalech, zejména v Mnichově nebo v Buenos Aires na festivalu Franze Kafky," sděluje Daniel Dobiáš.

Pozvánku na Křeslo s Hanou Hnátovou rozenou Lustigovou, s mimořádnou ženou, které s nástupem hystericky řvoucí tlamy Hitlera s neustále nataženou rukou, začalo vykolejení z normálního života. Lidem, kteří poznali ďábla a řekli mu ne, se dá věřit víc než těm, kteří ďábla nikdy nepocítili. Těšíme se na vaši návštěvu, především na posluchače, kteří už sami něco prožili, které si život v této zemi lecjak podával a kteří teď cítí potřebu naslouchat našemu hostu, osobnosti, které si nesmírně vážíme. Vstupenky si včas rezervujte v Městské knihovně osobně nebo telefonicky 724 772 104.   Zdeněk Vokurka